Utbildning: Starta Eget / Entreprenörskap

Starta Eget-kurs

  •  3-dagars kurs
  •  Längd enligt överenskommelse
  • Målet är att öka kursdeltagarnas kunskap om vad det innebär att vara egenföretagare samt visa på betydelsen av att ha en väl genomtänkt affärsidé och en genomarbetad affärsplan.


  •  Entreprenörskap
  • Målet är att ge blivande företagare en fördjupad kunskap om hur det är att driva företag. Kursen vänder sig till dig som går i Starta Eget-tankar och som vill få en fördjupad kunskap i ämnesområdena kring att driva ett framgångsrikt företag. Kursen är uppdelad i både en praktisk och teoretisk del, bland annat arbetar du aktivt med affärsplanen under kurstiden.

    Johnsson & Co arrangerar kurser och utbildningar regelbundet och använder egen eller extern expertis beroende på ämnesområde.