Företagarrådgivning / Mentorskap

Vi erbjuder dig som kund löpande rådgivning samt följer upp verksamheten, till exempel i form av en skuggstyrelse eller på konsultbasis. Exempel på vad vi kan hjälpa kunden med:

  •  Framtagande av affärsplan
  •  Upprättande av ansökningshandlingar
  •  Granskning av avtal
  •  Genomgång av budgets, finansieringsbehov och
         skattekonsekvenser
  •  Strategifrågor
  •  Rådgivning avseende dagliga kund- och leverantörsrelationer
  • Johnsson & Co hjälper kunden med utbildning och råd om sådant som en egen företagare behöver veta.