Rådgivning: Starta Eget

Steg 1
Utvärdering av affärsidé

Kunden inbjuds till ett förutsättningslöst möte för att gå igenom hans/hennes unika förutsättningar för att starta eget. Vi går igenom bland annat följande:

 •  Utvärdering av affärsidé
 •  Kompetens och erfarenhet
 •  Finansiell och social situation
 •  Riskbenägenhet
 •  Skyddsnät
 • Ytterst få affärsidéer är originella eller riktigt nyskapande.
  Där affärsidén troligen motsvarar ett verkligt behov och är efterfrågad på marknaden och där varan eller tjänsten marknadsförs på ett professionellt sätt är prognosen för företagets överlevnad god. Fallgroparna är många. Ju bättre man tänkt igenom affärsidén och affärsplanen ur olika synvinklar och aspekter desto större förutsättningar har företaget att lyckas.

  Steg 2
  Genomförande

  Vi erbjuder dig som kund löpande rådgivning samt följer upp verksamheten, till exempel i form av en skuggstyrelse eller på konsultbasis. Exempel på vad vi kan hjälpa kunden med:

 •  Framtagande av affärsplan
 •  Upprättande av ansökningshandlingar
 •  Granskning av avtal
 •  Genomgång av budgets, finansieringsbehov och
       skattekonsekvenser
 •  Strategifrågor
 •  Rådgivning avseende dagliga kund- och leverantörsrelationer
 • Johnsson & Co hjälper kunden med utbildning och råd om sådant som en egen företagare behöver veta.