Kontrakt & avtal

Visst gäller ett muntligt avtal lika mycket som ett skriftligt. Men ett skriftligt avtal gör det lättare att påtala när något är på väg att gå snett, att reklamera eller väcka åtal när allvarliga avvikelser från ett ingånget avtal skett. Affärsjuridik är ett intrikat område. Rätt använd, kan juridiken vara till stor hjälp, och reglera förhållandena mellan delägare eller mellan företaget, leverantörer och kunder.

Johnsson & Co kan medverka till att upprätta:

  •  Konsultavtal
  •  Aktieägaravtal
  •  Kompanjonsavtal
  • Johnsson & Co ger råd i kontrakt & avtalsfrågor.