Jämställdhet

Ett företag med tjugofem (25) eller fler anställda måste ha en jämställdhetsplan, enligt svensk lag. Vi kan bland annat medverka till att upprätta jämställdhetsplaner och mångfaldsplaner, samt genomföra lönekartläggning.

Johnsson & Co utbildar kunden i och ger råd om regelverket om jämställdhet.